Protipožární ochrana

Kvalita a dokonalé zpracování protipožárních systémů Promat zabraňuje šíření ohně kouře a toxických plynů a tím minimalizuje tragické ztráty na lidských životech a škody na majetku. Brání rychlému šíření požáru uvnitř budov skrze požárně dělící konstrukce, tím, že zajišťují požární odolnost podle kritérií celistvosti E a tepelné izolace I ve všech kritických místech těchto konstrukcí. Tím je určená doba, která je vyjádřena v minutách, po kterou si stavební konstrukce udržují schopnost zabránit šíření ohně.

www.promatpraha.cz

Použití:

 • těsnění spár v požárně dělících konstrukcích
 • těsnění prostupů plastového potrubí
 • uzavření prostupů kabelových tras
 • izolace a těsnění spár okolo rámů oken a dveří
 • těsnění sendvičových a izolačních desek

Určeno na těsnění:

 • ve všech stavebních materiálech

Přednosti:

 • kompletní systém pro protipožární těsnění
 • vyzkoušený a certifikovaný systém
 • vysoká kvalita a životnost materiálů

Ceny prací jsou individuální po prohlédnutí zakázky!

Cena se stanovuje dle:

 • množství
 • typu těsnění